Search
  • Wonen in Ledeacker

’t Hofje, LedeackerOp 16 december 2019 hebben wethouder Wouter Bollen, namens gemeente Sint Anthonis, en Joris-Jan Oosterhout, namens Jan Oosterhout Ontwikkeling B.V., een koopovereenkomst getekend.


Daarmee verkoopt de gemeente een perceel grond aan de ontwikkelaar voor de bouw van 12 levensloopbestendige woningen aan Den Dries in Ledeacker. In het afgelopen jaar zijn de plannen hiervoor al besproken met omwonenden en anderen geïnteresseerden. De reacties op het plan voor de woningen zijn positief.


Voor het project is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. De voorbereidingen daarvoor worden nu opgestart. Michel van Wijk van Jan Oosterhout Ontwikkeling : “In het tweede kwartaal van 2020 gaan de woningen in de verkoop. De verwachting is dat we eind 2020 kunnen starten met de bouw.”


De woningen zijn levensloopbestendig en worden gebouwd in de vorm van een woonhof. Daarmee zijn ze uitermate geschikt voor senioren. Iedere woning heeft een eigen parkeerplaats op het binnenterrein en daarnaast worden een aantal openbare parkeerplaatsen aangelegd. Wethouder Bollen: “Ik ben heel erg blij met dit project. Het sluit aan bij de vraag en de uitwerking van het plan ziet er goed uit. De ontwikkelaar heeft goed geluisterd naar opmerkingen vanuit de gemeenschap.”


Wilt u meer weten over dit plan, kijk dan op de website: www.janoosterhoutontwikkeling.nl

195 views

 Een initiatief van 

In samenwerking met  

Gemeente Sint Anthonis

Webiste dorpsvereniging 't Leker

Dorpsvereniging

't Leker

Disclaimer: aan informatie, afbeeldingen en mededelingen op deze websites kunnen geen rechten of aanspraken worden ontleend. Hetzelfde geldt voor informatie op websites van derden en/of andere informatie waarnaar verwezen wordt als weblinks, nieuwsbrieven en andere uitingen. Berichtenverkeer via e-mail wordt als informeel aangemerkt en is juridisch niet bindend.