Wonen in Ledeacker

Wonen in Ledeacker

Het initiatief van werkgroep Wonen in Ledeacker is gestart vanuit Dorpsvereniging ’t Leker samen met enkele enthousiaste buurtbewoners van de wijk Den Dries en in overleg met de gemeente Sint Anthonis.

 

Het doel is om de beschikbare bouwkavels in Ledeacker te promoten en de geïnteresseerden vrijblijvend te informeren. Met dit initiatief is vanuit de Dorpsvereniging geen commercieel belang gemoeid. Tevens willen we eventueel geïnteresseerden van halfvrijstaande of meer-onder-1 kapwoningen vrijblijvend met elkaar in verbinding brengen.

 

Op deze website vindt u informatie over de beschikbare bouwkavels, de prijzen zoals deze door de Gemeente Sint Anthonis worden aangeboden en de mogelijkheden voor starters.

Nieuws augustus 2018:

Eind juni zijn de laatste kavels uitgegeven op het bouwplan op Den Dries. De werkgroep Wonen in Ledeacker en de dorpsvereniging hebben in goed overleg met de gemeente een verkavelingsvoorstel gemaakt. Op het laatste moment zijn de kavels nog eens goed ingemeten.

 

Naar we hebben vernomen van de gemeente was de belangstelling voor de beschikbare kavels enorm groot. “Ongekend en uitzonderlijk” was de reactie die we van de gemeente te horen kregen. Wij snappen dat wel: wie wil er nu niet in ons mooie Ledeacker wonen! We wensen de mensen die zijn ingeloot veel succes met hun voorbereidingen en we hopen dat er fijne “stekkies” worden gebouwd.

 

Nu zal je wellicht denken: “Als de laatste kavels op Den Dries bijna zijn vergeven, wordt er straks in de toekomst nog verder gebouwd?” De dorpsvereniging, de werkgroep Wonen in Ledeacker en de gemeente Sint Anthonis hebben in het najaar een overleg gepland om een “woonvisie” vast te stellen. Hierbij zullen onder andere de mogelijkheid tot nieuwe bouwkavels worden besproken, maar ook de ontsluiting van Den Dries, en het opknappen van de “bouwweg” vanaf de Hoenderstraat. Dit zal een breed meerjarenplan worden, maar de eerste intenties zijn positief!

 

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,

 

Leden Werkgroep Wonen in Ledeacker en Dorpsvereniging ´t Leker.