Huidig kavelaanbod

 

Op dit moment (oktober 2020) zijn er geen bouwkavels in Ledeacker welke door de gemeente Sint Anthonis worden uitgegeven. 

De lopende zaken zijn:

 

1. Plan 't Hofje - Ledeacker.

Het plan 't hofje omvat woningen met een gelijkvloers woonprogramma, met een kleinschalige, hoogwaardige opzet. Zie deze website van Van Oosterhout ontwikkeling voor meer informatie. Voor dit bouwplan is een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk en thans in procedure. Verwacht wordt dat medio november 2020 het bestemmingsplan deze procedures heeft doorlopen.

2. Woonvisie Ledeacker

Verder is onze werkgroep bezig met het opstellen van een zogenaamde "Woonvisie". Hiermee wil de werkgroep samen met de Dorpsvereniging pro-actief de bouwbehoefte voor de komende 20 tot 30 jaar in beeld brengen, plus kijken waar mogelijke uitbreidingslocaties liggen. Indien hier meer nieuws over te vermelden is, zullen we dit natuurlijk via deze website met u delen.

Verkavelingsvoorstel 2018

De gemeente heeft in overleg met Dorpsvereniging 't Leker en de werkgroep een verkavelingsopzet voor het gebied gemaakt. 

Heeft u vragen? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Verkaveling Den Dries Ledeacker 2018

Kavelprijzen

 

De grondprijs in Ledeacker bedraagt € 188,- per m2 exclusief 21% btw.

Kavel 11: 334 m2 x € 118 = € 39.412,00 (€ 47.688,52 inclusief 21% BTW)

Kavel 12: 352 m2 x € 118 = € 41.536,00 (€ 50.258,56 inclusief 21% BTW)

Kavel 13: 279 m2 x € 118 = € 32.922,00 (€ 39.835,62 inclusief 21% BTW)

Kavel 14: 288 m2 x € 118 = € 33.984,00 (€ 41.120,64 inclusief 21% BTW)

Kavel 15: 395 m2 x € 118 = € 46.610,00 (€ 56.398,10 inclusief 21% BTW)

Kavel 16: 646 m2 x € 118 = € 76.228,00 (€ 92.235,88 inclusief 21% BTW)

Verbinden van geïnteresseerden

 

De ervaring leert, dat het vaak een uitdaging is om een medebouwer te vinden voor halfvrijstaande of 4-onder-1 kapwoningen. Via dit initiatief van de Dorpsvereniging ’t Leker proberen we deze mensen met elkaar te verbinden. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen via deze link.

Bestemmingsplan

 

De regels omtrent bebouwing op de bouwkavels zijn te vinden in het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is te vinden op de website www.ruimtelijkeplannen.nl .

 Een initiatief van 

In samenwerking met  

Gemeente Sint Anthonis

Webiste dorpsvereniging 't Leker

Dorpsvereniging

't Leker

Disclaimer: aan informatie, afbeeldingen en mededelingen op deze websites kunnen geen rechten of aanspraken worden ontleend. Hetzelfde geldt voor informatie op websites van derden en/of andere informatie waarnaar verwezen wordt als weblinks, nieuwsbrieven en andere uitingen. Berichtenverkeer via e-mail wordt als informeel aangemerkt en is juridisch niet bindend.