Search
  • Wonen in Ledeacker

Uitnodiging bijeenkomst herindeling gemeente Sint Anthonis


Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis zijn op dit moment volop bezig met de voorbereidingen van de geplande herindeling van deze drie gemeenten per 1 januari 2022. Het zogenaamde herindelingsontwerp wordt in oktober van dit jaar aan de drie gemeenteraden voorgelegd.

Onderdeel van het herindelingsontwerp is het in grote lijnen bepalen van de toekomstvisie van onze nieuwe gemeente. Om inwoners, ondernemers en instellingen zoveel als mogelijk mede-eigenaar te maken van het herindelingsontwerp, organiseren we de komende weken in elke kern binnen de drie gemeenten een bijeenkomst.

Tijdens deze bijeenkomsten gaan we met elkaar in gesprek aan de hand van vragen als:

  • Wat betekent het om in een nieuwe gemeente te wonen?

  • Wat moeten de speerpunten worden van de nieuwe gemeente op het gebied van bijvoorbeeld economie, wonen of duurzaamheid?

  • Wat wil je meenemen en wat wil je achterlaten?

  • Wat wens je voor je nieuwe gemeente?

  • Welke rol neem je daarin in en wat verwacht je van het gemeentebestuur?

Alle verzamelde inbreng uit deze bijeenkomsten wordt vertaald naar een toekomstvisie voor de nieuwe gemeente. Zoals je begrijpt is jouw inbreng hierbij van grote waarde. Kom daarom naar de bijeenkomst op 21 mei om 19:30 in het Dorpshuus in Ledeacker en geef je mening of deel je ervaring.

Met vriendelijke groet,

Dorpsvereniging ’t Leker en Gemeente Sint Anthonis


5 views

 Een initiatief van 

In samenwerking met  

Gemeente Sint Anthonis

Webiste dorpsvereniging 't Leker

Dorpsvereniging

't Leker

Disclaimer: aan informatie, afbeeldingen en mededelingen op deze websites kunnen geen rechten of aanspraken worden ontleend. Hetzelfde geldt voor informatie op websites van derden en/of andere informatie waarnaar verwezen wordt als weblinks, nieuwsbrieven en andere uitingen. Berichtenverkeer via e-mail wordt als informeel aangemerkt en is juridisch niet bindend.