Search
  • Wonen in Ledeacker

Bijzonder straatbeeld Den Dries fase 2


Voor de mensen die op het nieuwste uitbreidingsplan op Den Dries in Ledeacker zijn geweest, is misschien de bijzondere bestrating opgevallen. Dit is niet voor niets. De gemeente Sint Anthonis heeft met deze keuze een unieke pilot in Nederland gestart.

- Uit het online artikel via http://rainaway.nl/ -

Verder denken dan het "normale" straatbeeld

Met het ontwerp door Rain(a)Way ontwerpster Fien Dekker gaat Sint Anthonis een nieuwe richting in wat betreft straatinrichting. Door niet meer in strakke lijnen te ontwerpen willen ze groen de ruimte geven wat het nodig heeft. Dit groen biedt een (deel)oplossing voor hittestress en wateroverlast. Het regenwater kan door de grond infiltreren wat de omgeving afkoelt. Wij staan natuurlijk helemaal achter klimaatadaptieve manier van denken.

Klimaatbestendig

Omdat er geen strakke lijnen zitten in de straat kunnen de bomen en plantvakken overal geplaatst worden. De Rain(a)Way Flood Bold-tegels zijn half-open en in de open ruimtes gaat groen groeien. Hierdoor kan regenwater door de tegels naar de grond lopen wat wateroverlast voorkomt. Het water wordt daarbij ook afgevoerd naar de groenplekken en wadi die zich langs de straat bevinden om ook bij piekbuien wateroverlast tot een minimum te houden. Door het regenwater te infiltreren naar de grond worden de riolen ontlast én koelt de omgeving af wat hittestress verminderd.

Verkeersveiligheid

Een bijkomend voordeel wat Gemeente Sint Anthonis zag in de Flood Bold-tegels is dat het verkeersremmend werkt. Het verkeer langzamer laten rijden was, naast klimaatbestendig werken, een belangrijk doel in deze woonwijk van Ledeacker. Om de Den Dries wel makkelijk bereikbaar te maken voor voetgangers, rollator- en rolstoelgebruikers en fietsers is er een strook dichte Rain(a)Way Ebb-tegels aangelegd. Deze tegels maken de waterstroom zichtbaar en geven een extra dimensie aan het ontwerp.

Bronnen:

#SintAnthonis #waterbeheer #DenDries #Nieuwbouw

53 views

 Een initiatief van 

In samenwerking met  

Gemeente Sint Anthonis

Webiste dorpsvereniging 't Leker

Dorpsvereniging

't Leker

Disclaimer: aan informatie, afbeeldingen en mededelingen op deze websites kunnen geen rechten of aanspraken worden ontleend. Hetzelfde geldt voor informatie op websites van derden en/of andere informatie waarnaar verwezen wordt als weblinks, nieuwsbrieven en andere uitingen. Berichtenverkeer via e-mail wordt als informeel aangemerkt en is juridisch niet bindend.