Search
  • Wonen in Ledeacker

Inloopavond verkeer en parkeren Den Dries/ Ontwikkeling ’t Hofje


In juli 2018 heeft de Gemeente Sint Anthonis en Jan Oosterhout Ontwikkeling B.V. een inloopavond gehouden over de ontwikkeling van de woonhof aan Den Dries en Den Akker. Het plan is tijdens die inloopavond op positief ontvangen, uiteraard met wat opmerkingen en aandachtspunten. Deze punten zijn zo goed als het kan verwerkt in het plan. Daarnaast is er veel gesproken over de onderwerpen parkeren en verkeer in de totale wijk Den Dries.

Verkeerskundig onderzoek

In overleg met de projectontwikkelaar heeft de gemeente ervoor gekozen om eerst een verkeerskundig onderzoek te doen naar de huidige situatie. Dan weten we beter welke aanpassingen we moeten doen voor de toekomstige situatie. Dit onderzoek heeft helaas meer tijd in beslag genomen, dan de gemeente op voorhand had ingeschat. Inmiddels is het onderzoek afgerond en heeft de gemeente aantal conclusies getrokken.

Tweede inloopavond

Nu die conclusies duidelijk zijn, zijn oplossingen in beeld gebracht. Om deze oplossingen te delen, organiseert de gemeente een tweede inloopavond. Op deze avond worden de resultaten van het verkeerskundig onderzoek gepresenteerd. Jan Oosterhout Ontwikkeling B.V. presenteert dan ook de aangepaste opzet van hun bouwplan.

Geïnteresseerden zijn van harte welkom in ’t Dorpshuus in Ledeacker op maandag 18 maart 2019. U kunt tussen 19.30u en 21.00u inlopen. Voor vragen kunt u contact opnemen met Susan Oppers – Selten van de gemeente Sint Anthonis (0485 - 38 88 88 of via susanoppersselten@sintanthonis.nl).

#HofjeDenDries #Verkeer #parkeren #Ledeacker #DenDries

17 views

 Een initiatief van 

In samenwerking met  

Gemeente Sint Anthonis

Webiste dorpsvereniging 't Leker

Dorpsvereniging

't Leker

Disclaimer: aan informatie, afbeeldingen en mededelingen op deze websites kunnen geen rechten of aanspraken worden ontleend. Hetzelfde geldt voor informatie op websites van derden en/of andere informatie waarnaar verwezen wordt als weblinks, nieuwsbrieven en andere uitingen. Berichtenverkeer via e-mail wordt als informeel aangemerkt en is juridisch niet bindend.