Search
  • Wonen in Ledeacker

Informatieavond voor jongeren en starters op de woningmarkt 25 september a.s.


Een betaalbare woning vinden in de gemeente Sint Anthonis is voor jongeren en starters bijna onmogelijk. Op initiatief van Jan van Riet organiseren drie jonge (burger)raadsleden van SAN, VVD en CDA op dinsdag 25 september een woonavond speciaal voor jongeren van 18 tot 35 jaar met als doel om de dringende behoefte van betaalbare koop- en huurwoningen te inventariseren en de daarbij behorende woonwensen.

Huren zijn hoog en huurwoningen voor jongeren zijn er te weinig. De woningstichting zegt onderzoek te verrichten naar de woningbehoefte van jongeren en starters, maar tegelijkertijd zien we nu saaie huurwoningen verrijzen met weinig uitstraling. De drie jonge raadsleden, die zelf ook een betaalbare woning zoeken, zijn zelf nooit betrokken geweest bij een dergelijk onderzoek en vragen zich af wie wel binnen onze gemeente. Werk aan de winkel dus voor jongeren zelf!

Voor veel Nederlanders zijn de prijzen van koopwoningen een obstakel om een huis te kopen of te bouwen. Ook de beperkte keuze is een belangrijk punt. De afbouw van fiscale en financiële voordelen dragen ook niet bij om een woning te kopen. Toch is de hypotheekrente nu zo laag dat kopen echt het overwegen waard is. De gemeente en projectontwikkelaars zullen met jongeren en starters in contact moeten komen om vraag en aanbod dichter bij elkaar te laten komen. En dat geldt zeker voor jongeren in de leeftijd tussen 18 en 35 jaar die op zoek zijn naar een betaalbare woning.

Bouwgrond is er genoeg in Sint Anthonis, maar grondprijzen en de grootte van de kavels vormen een belemmering om een betaalbaar huis te bouwen. Koophuizen die vrijkomen beantwoorden niet snel aan de wens en stijl van jongeren en starters op de woningmarkt en zijn vaak te duur.

Op deze avond zal informatie aan jongeren en starters gevraagd worden en informatie verstrekt worden over de hur-, bouw-, en koopmogelijkheden van betaalbare woningen binnen de gemeente Sint Anthonis. Ook duurzaamheid en startersleningen zijn deze avond onderwerp van gesprek. Burgemeester, wethouders en raadsleden zijn ook aanwezig.

Jongeren en starters die willen wonen in de gemeente Sint Anthonis en Belangstellenden: meld je aan!

Dinsdag 25 september, aanvang 19:30 in ´t Wapen van Wanroij, Kwikstraat 6 te Wanroij.

Opgave bij voorkeur via mail: wonen@sintanthonis.nl


16 views

 Een initiatief van 

In samenwerking met  

Gemeente Sint Anthonis

Webiste dorpsvereniging 't Leker

Dorpsvereniging

't Leker

Disclaimer: aan informatie, afbeeldingen en mededelingen op deze websites kunnen geen rechten of aanspraken worden ontleend. Hetzelfde geldt voor informatie op websites van derden en/of andere informatie waarnaar verwezen wordt als weblinks, nieuwsbrieven en andere uitingen. Berichtenverkeer via e-mail wordt als informeel aangemerkt en is juridisch niet bindend.