Search
  • Wonen in Ledeacker

Veel animo voor bouwkavels Den Dries fase II


In juni 2018 zijn de laatste kavels uitgegeven op het bouwplan op Den Dries. De werkgroep Wonen in Ledeacker en de dorpsvereniging hebben in goed overleg met de gemeente een verkavelingsvoorstel gemaakt. Op het laatste moment zijn de kavels nog eens goed ingemeten.

Naar we hebben vernomen van de gemeente was de belangstelling voor de beschikbare kavels enorm groot. “Ongekend en uitzonderlijk” was de reactie die we van de gemeente te horen kregen. Wij snappen dat wel: wie wil er nu niet in ons mooie Ledeacker wonen! We wensen de mensen die zijn ingeloot veel succes met hun voorbereidingen en we hopen dat er fijne “stekkies” worden gebouwd.

Nu zal je wellicht denken: “Als de laatste kavels op Den Dries bijna zijn vergeven, wordt er straks in de toekomst nog verder gebouwd?” De dorpsvereniging, de werkgroep Wonen in Ledeacker en de gemeente Sint Anthonis hebben in het najaar een overleg gepland om een “woonvisie” vast te stellen. Hierbij zullen de mogelijkheid tot toekomstige nieuwbouwkavels worden besproken, maar ook de ontsluiting van Den Dries, en het opknappen van de “bouwweg” vanaf de Hoenderstraat. Dit zal een breed meerjarenplan worden en er is nog een lange weg te gaan, maar de eerste intenties zijn positief!


17 views

 Een initiatief van 

In samenwerking met  

Gemeente Sint Anthonis

Webiste dorpsvereniging 't Leker

Dorpsvereniging

't Leker

Disclaimer: aan informatie, afbeeldingen en mededelingen op deze websites kunnen geen rechten of aanspraken worden ontleend. Hetzelfde geldt voor informatie op websites van derden en/of andere informatie waarnaar verwezen wordt als weblinks, nieuwsbrieven en andere uitingen. Berichtenverkeer via e-mail wordt als informeel aangemerkt en is juridisch niet bindend.