Search
  • Wonen in Ledeacker

Informatie-café WoneninLedeacker.nl op 13 juli


Bij de ingangen van het dorp Ledeacker staan sinds enige tijd spandoeken met hierop vermeld "WoneninLedeacker.nl". Het idee hier achter begon met enkele enthousiaste buurtbewoners uit de wijk Den Dries uit Ledeacker. Begin 2015 is het idee vanuit de wijk gekomen om de toekomstige bouwkavels vanuit het dorp actief te promoten en de gemeente Sint Anthonis hiermee te helpen. Dit signaal heeft Dorpsvereniging ’t Leker opgepakt door samen met deze enthousiaste buurtbewoners een werkgroep op te richten.

Initiatiefnemer Eric Hermens vertelt: “Inmiddels zijn we 1,5 jaar verder. Ondertussen hebben we intensieve gesprekken gevoerd met de gemeente en onze onafhankelijke bedoelingen uitgelegd. We willen ons vooral niet bemoeien met grondprijzen of de noodzakelijke procedures. We willen vooral een laagdrempelig aanspreekpunt vormen voor geïnteresseerden. Vanaf dag 1 heeft de gemeente positief gereageerd op ons voorstel. Dit heeft er zelfs toe geleid dat onze werkgroep mee mocht denken over een definitief verkavelingsvoorstel. In de tussentijd hebben we nagedacht hoe deze kavels te presenteren en op een bijzondere manier onder de aandacht te brengen.”

Jels Toonen vervolgt: “We vonden als buurt en als dorp belangrijk om te laten zien dat de promotie van de beschikbare bouwkavels beter kan. Het was voorheen niet bekend dat bouwkavels binnen de gemeente Sint Anthonis in de verkoop stonden. Deze werden niet vermeld op Funda of vergelijkbare makelaarssites, of op de website van de gemeente. Veelal werd in een klein bericht in de lokale weekbladen een loting vermeld. Dit wilden we op een positieve manier verbeteren. Daarnaast is Ledeacker een fijn dorp in te wonen en zijn de grondprijzen aantrekkelijk te noemen.” Eric voegt er aan toe: “Plus we snappen dat de drempel om de gemeente vrijblijvend te informeren soms best hoog kan zijn. Wij willen hierin een begeleidende rol vervullen, zonder commercieel belang. Een onafhankelijk aanspreekpunt opzetten, welke tevens duidelijkheid kan bieden. En waar mogelijk samenbouwers met elkaar in verbinding proberen te brengen”.

Dit initiatief is uitgebouwd tot een professionele opzet in de vorm van een duidelijke website www.woneninledeacker.nl en social media campagne op Facebook, waar de belangrijkste informatie eenvoudig op terug te vinden is. Eric Hermens: “Inmiddels heeft de eerste loting voor de beschikbare kavels plaatsgevonden. Hier hebben zich 3 personen ingeschreven voor een optie op een bouwkavel. Hier zijn we al heel tevreden mee. De overige kavels zijn op dit moment zonder loting beschikbaar. Maar het is nog mooier om het signaal te ontvangen van de gemeente dat we met ons initiatief een pilot aan het uitrollen zijn. De gemeente heeft aangegeven om de beschikbare kavels in andere dorpen in de toekomst op een vergelijkbare manier informatie aan te willen bieden. We vinden het, met al onze vrijwillige uren die we in het project hebben ingestoken, een eer dat de gemeente ons initiatief als voorbeeld benoemt.”

Op woensdag 13 juli om 20:00 uur organiseert de werkgroep Woneninledeacker.nl in samenwerking met Dorpsvereniging en de gemeente Sint Anthonis een informatiebijeenkomst in het Dorpshuus aan de Stippent 2a te Ledeacker. De werkgroep zal deze avond op informele wijze begeleiden. Op deze avond zal de werkgroep en de gemeente Sint Anthonis het woord voeren. Verder zullen op deze avond aanwezig zijn: vertegenwoordigers van de Rabobank, Meulman Bouwkundig Bureau (specialist in CPO projecten) en Loeffen Bouwkundig Ingenieursbureau. Het informatiecafé is voor iedere belangstellende van zowel in als buiten Ledeacker toegankelijk.


17 views

 Een initiatief van 

In samenwerking met  

Gemeente Sint Anthonis

Webiste dorpsvereniging 't Leker

Dorpsvereniging

't Leker

Disclaimer: aan informatie, afbeeldingen en mededelingen op deze websites kunnen geen rechten of aanspraken worden ontleend. Hetzelfde geldt voor informatie op websites van derden en/of andere informatie waarnaar verwezen wordt als weblinks, nieuwsbrieven en andere uitingen. Berichtenverkeer via e-mail wordt als informeel aangemerkt en is juridisch niet bindend.